#1 #2

Không nên bỏ qua gái ngon thích địt kiểu chó hay nhất quả đất Những người khác nhắc nhở anh ta rằng những gì anh ta nói là quá thô lỗ, anh ta nói rằng anh ta gần gũi với quần chúng, nông dân có thực sự chỉ là chất lượng thấp Dù sao thì cán bộ bây giờ tràn ngập tiếng địa phương và chửi thề, tất nhiên là trừ khi họ đọc tài liệu. Trong quan trường có rất nhiều câu chuyện về kỹ nữ, và những bài thơ rất tao nhã và những lời khôn ngoan cũng được sử dụng cho kỹ nữ, chẳng hạn như khi một người đàn ông thương lượng với một kỹ nữ, kỹ nữ nói Có phải là định mệnh gặp nhau.